fbpx

'Broen' - Livstilsboliger med fokus på nærvær, fælleskab og hjerterum i moderne rammer

Broen - et aktivt hverdagsfælleskab

Ved Køge Kysts østlige længe er der opført 29 Livstilsboliger 50+, med fokus på nærvær, fællesskab og hjerterum i de moderne lejligheder. Her er det beboernes fælles ansvar at skabe det gode naboskab, hverdagens små ekstra tiltag og arrangere fælles arrangementer.

 

I Broen er beboerne interesserede i et aktivt hverdagsfælleskab og indstillet på at bidrage til det. Her har vi et åbent og socialt inkluderende naboskab, hvor der er plads til at være forskellige – sammen. 

Udlejning af Broen

LokalBolig Køge
Torvebyen 9
56630339
koege@lokalbolig.dk

Fællesskab baseret på interesser

Livstilsboliger 50+ konceptet er udviklet i samarbejde med Realdania, og er et led i foreningens indsats ’Rum og fællesskaber for ældre’, der har som mål at skabe aktiviteter og fællesskab. Her er beboerne fælles om skabe det gode naboskab, og vi samles vi om vores interesser, der er forgrenet i to.

Friluftsliv 

F.eks. sejllads, kano/kajak, svømning og badning, fiskeri og jagt, gå- og vandreture, naturoplevelser og løb.

Madlavning
Indebærer fællesspisning, hvor vi laver maden sammen og evt. fælles syltning, bryggeri, fermentering og bageprojekter.

Fællesområder styrker livskvaliteten

For at bo i Broens boliger, skal man være interesseret i et aktivt hverdagsfælleskab med andre. Fællesarealerne er Broens hjerterum, dér hvor visionerne om byggeriet kan udfolde sig. Derfor er de højt prioriterede og gennemarbejdede til at skabe fantastiske omgivelser og oplevelser.

 

De skal sikre møderne mellem beboerne og give frihed til både at lave et fællesskab og afholde private arrangementer, som det ellers kan være svært at finde plads til i mindre citylejligheder.

 

Livsstilsboliger 50+ udgør en tredjedel af bebyggelsen og vil komme til at rumme en række faciliteter, der skal danne rammen om fælles aktiviteter for beboerne. Det er blandt andet fælleskøkken og tagterrasse, værksted, uderum, orangeri, vaskeri og bibliotek, der skal komplementere den private bolig og skabe grobund for større trivsel og fællesskab. Fællesrummenes areal bliver fordelt ligeligt mellem alle Broens lejere, og det tilføjer 10 kvadratmeter til hver lejlighed.

Hvem kommer til at bo i KøgekystBroen?

Beboergruppen i Broen varierer mellem køn, alder og civilstatus for at sikre mangfoldig harmoni med et stærkt fællesskab og fællesinteresser. I Broen har vi et åbent og socialt inkluderende naboskab, hvor der er plads til at være forskellige – sammen.


Du flytter ind i Broen, fordi du:

1) ønsker et aktivt hverdagsfælleskab med andre og er indstillet på at bidrage til det

2) glædes ved naturen og livet i det fri

3) ønsker at være en del af et åbent og socialt inkluderende naboskab, hvor der er plads til at være forskellige.

I husets stueetage, lige ved hovedindgangen, er Broens største fællesrum placeret. Til forskel fra opgangens rum ligger fællesrummet, lidt forskudt, i samme niveau som de omkringliggende byrum. Ved forskydningen i niveau skabes der adgang mellem engkantens offentlige promenade og fællesrummet, og dermed også en tæt relation til den omkringliggende by og Strandengen.

Rummet åbner sig op gennem store glaspartier og døre mod udsigten, naturen og den øgede loftshøjde giver mulighed for at trække meget lys ind i fællesrummet.

Rummet skal understøtte hverdagsfælleskabet mellem beboerne, og det skal kunne rumme, at man er sammen alle sammen eller sammen hver for sig. Der er plads til fælles arrangementer, men der er også mulighed for at man kan sidde alene og læse eller arbejde. I fællesrummet er der også mulighed for at afholde mindre private arrangementer, når der ikke er plads i boligen.

Fællesrummet rummer et større fælleskøkken til brug for husets beboere. Rummet fungerer som et samlingssted og giver plads til fællesspisning for Broens beboere eller mindre grupper, der vælger at spise sammen.

På første sal er der placeret to gæstelejligheder, som Broen har råderet over. Intentionen er, at de vil kunne lånes ud til bebyggelsens gæster og dermed sikre muligheden for at få besøg af familie og venner. Rummene er disponeret, så der er plads til en dobbeltseng og evt. en køjeseng til børn samt et moderne badeværelse. Adgangen til de to gæstelejligheder sker fra den store fællesterrasse og trappe i Skibets gård.

På bebyggelsens tredje sal udvider opgangen sig til et større rum med adgang til Broens store fælles tagterrasse. Her er skabt et sted, hvor hverdagsfællesskabet kan udfolde sig. Vi befinder os stadig i Broen, men mere tilbagetrukket fra fælleslokalet i stueetagen.

Rummet er indrettet med et større arbejdsbord, der kan deles op til mindre borde og bruges til arbejde, små sammenkomster eller aktiviteter, der relaterer sig til tagterrassen. Langs den ene væg er der placeret et mindre køkken med vask, så man blandt andet kan lave sig en kop kaffe til at tage med ud på terrassen.

Rummet indeholder derudover Broens fællesvaskeri

Vaskeriet er indrettet med fire vaskemaskiner. Rummets placering tæt på tagterrassen giver mulighed for at hænge vasketøjet til lufttørring. Tøjvask er en dagligdags funktion, der normalt hører til i lejligheden, men med fællesvaskeriet er intentionen at give muligheden for at tage en funktion ud af den private bolig og udnytte fællesarealerne til pladskrævende funktioner, og samtidigt skabe mulighed for møder mellem husets beboere på tværs af etagerne.

Hvilken boligtype herunder er du/I interesseret i? (Prioritet 1 skal udfydes)
Fortæl om dig/jer selv

Søndre Molevej 8, 4600 Køge DEAS A/S Koegekyst@deas.dk Tlf. 70 30 22 10